دکتر مرعشی در حال نوشتن

شرکت توسعه پایدار مهندسی صنایع پویاگستر (PIE) در راستای پاسخ‏‌دهی به نیاز فزاینده و روزافزون سازمان‌های صنعتی، خدماتی و درمانی کشور به ارتقـای بهره وری، افزایش رقابت‌پذیری، استفاده حداکثری از امکـانات موجود و کـاهش قیمت تمام شده، پس از سه دهه تجربیات موفق جناب آقای دکتر سید نصراله مرعشی (عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، در سال ۱۳۸۴ تأسیس گردید. با توجه به استراتژی اصلی شرکت که همانا توسعه پایدار مهندسی صنایع در کشور می‌باشد، مدیران و کارشناسان ما ضمن ارائه خدمات با بالاترین سطح کیفیت، دانش علمی و کاربردی روش‌های حل مسئله را در اختیار مشتریان قرار می‌دهند.

جناب آقای دکتر مرعشی