دکتر مرعشی

مدیریت محترم عامل

دکتر مرعشی در حال نوشتن

سید نصراله مرعشی شوشتری (دکتر مرعشی) عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، دارای لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (سال 1355)، فوق لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه اکلاهامانورمن آمریکا (سال 1358) و دکترای بهره ‏وری از دانشگاه برادفورد انگلستان (سال 1369) می‏باشد.

فعالیت‏های آموزشی آقای دکتر مرعشی شامل مباحث مطالعه روش‏ها و کارسنجی و زمان‏سنجی، مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) و مهندسی بهره ‏وری می‏باشد. تأسیس آزمایشگاه‏های تخصصی آموزشی – تحقیقاتی مهندسی فاکتورهای انسانی، مطالعه روش‏ها و سیستم‏های زمان‏سنجی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر از جمله فعالیت‏های جناب دکتر مرعشی می‏باشد.

اهم فعالیت‏های صنعتی و تحقیقاتی آقای دکتر مرعشی در زمینه بهبود روش‏ها، کارسنجی و زمان‏سنجی، طراحی خط تولید، طراحی کارخانه، ارتقای بهره ‏وری در صنایع، آنالیز فعالیت‏های استاتیک و دینامیک، کار در شیفت و سایر مباحث مهندسی صنایع تمرکز یافته است.

تألیفات جناب آقای دکتر مرعشی مشتمل بر کتب سیستم‏های زمان‏سنجی به صورت یک مرجع کامل زمان‏سنجی و شش جلد مشتق شده از آن، کتاب ارزیابی کار و زمان و کتاب مهندسی فاکتورهای انسانی می‏باشد.